Ministerul Afacerilor Externe al României, în calitate de Preşedinţie-în-Exerciţiu a Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră – OCEMN, salută aderarea Republicii Macedoniei de Nord la această organizaţie, ca urmare a ratificării, la 27 octombrie, de către Parlamentul Republicii Macedonia de Nord, a Cartei OCEMN şi a amendamentelor adiţionale la Cartă.

Republica Macedonia de Nord devine al 13-lea membru al OCEMN

Alăturarea Republicii Macedoniei de Nord la OCEMN, cel de al 13-lea stat membru, „constituie o reconfirmare a relevanţei şi rolului organizaţiei, care, pe parcursul celor 28 de ani de existenţă, şi-a confirmat statutul de structură reprezentativă de cooperare în regiunea Mării Negre”, arată un comunicat MAE, după cum transmite Agerpres.

Ministerul român apreciază că „aderarea Republicii Macedoniei de Nord la OCEMN reprezintă, deopotrivă, un pas important în sensul dinamizării cooperării economice interguvernamentale şi consolidării profilului regional al OCEMN, priorităţi de acţiune ale agendei promovate consecvent de Preşedinţia-în-Exerciţiu română a OCEMN şi care sunt în măsură să confere substanţă dezvoltării relaţiilor de bună vecinătate dintre statele din regiunea extinsă a Mării Negre şi să contribuie la promovarea stabilităţii şi prosperităţii prin cultivarea unui dialog autentic între statele membre OCEMN”.

Procesul de Cooperare la Marea Neagră a fost lansat prin semnarea Declaraţiei de la Istanbul din 25 iunie 1992, având ca obiectiv accelerarea dezvoltării economice şi sociale a statelor participante, prin intensificarea cooperării multilaterale şi folosirea avantajelor care decurg din proximitatea geografică şi complementaritatea economiilor naţionale. La 5 iunie 1998, statele participante au semnat Carta OCEMN – documentul fondator al Organizaţiei, care a intrat în vigoare la 1 mai 1999, marcând transformarea iniţiativei politice într-o organizaţie internaţională cu caracter regional.

În 2019, Republica Macedonia de Nord şi-a exprimat interesul de a deveni al 13-lea stat membru al OCEMN (state membre OCEMN – Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, R. Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina şi Serbia). Decizia privind aderarea Republicii Macedonia de Nord la OCEMN a fost adoptată cu unanimitate de Consiliul Ministerial al OCEMN, reunit la Sofia la 28 iunie 2019. Ulterior, Republica Macedonia de Nord a demarat – conform procedurii OCEMN – procesul de ratificare de către Parlament a Cartei şi a amendamentelor adiţionale la aceasta, care s-a finalizat la 27 octombrie 2020. Notificarea oficială cu privire la finalizarea procedurilor de aderare la organizaţie a fost primită luni, 9 noiembrie.