De asemenea, dacă la nivelul UE ponderea cheltuielilor pentru protecţie socială în PIB a crescut uşor de la 28,6% din PIB în 2010 până la 29% din PIB în 2015, în România s-a înregistrat o evoluţie contrară, ponderea cheltuielilor pentru protecţie socială în PIB scăzând de la 17,3% din PIB în 2010 până la 14,6% din PIB în 2015. 

În medie, în UE, pensiile de vârstă şi de supravieţuitor au însemnat 45% din totalul beneficiilor sociale în 2015 şi au reprezentat cea mai mare parte a beneficiilor de protecţie socială în aproape toate statele membre. Ponderea pensiilor de vârstă şi de supravieţuitor în totalul cheltuielilor pentru protecţia socială era cea mai mare în Grecia (65%), Italia şi Portugalia (ambele cu 58%), România şi Cipru (ambele cu 55%), la polul opus fiind Irlanda (33%), Luxemburg şi Germania (ambele cu 39%). 

În schimb, ponderea ocupată de ajutoarele de şomaj în totalul cheltuielilor pentru protecţie socială în rândul statelor membre varia între mai puţin de 0,7% în România şi 12% în Irlanda.

SURSA: Agerpres