Conform MECMA, această creştere s-a datorat aplicării măsurilor prevăzute în programul de guvernare, referitoare la îmbunătăţirea  cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării afacerilor.

Faţă de luna decembrie 2010, dinamica lunară a comenzilor industriale noi plasează România, în luna ianuarie, pe locul 7 în UE-21 (pentru care există date disponibile), creşterea fiind de 4,8%, faţă de media europeană de 0,2%.

Comparativ, în UE-23, în luna februarie 2011, România este plasată pe locul 7, la capitolul creştere a producţiei industriale, faţă de luna februarie a anului trecut, cu un procent de 12,7%, faţă de media la nivel european, de 7,0%. Creşterea valorii adăugate brute din industrie situează România tot pe locul 7 în UE-26 (pentru care există date disponibile), în trimestrul III 2010 faţă de trimestrul anterior. Valoarea adăugată brută a crescut cu 2.4%, faţă de media europeană de 0.6%.

Totodată, aplicarea strategiei de export, derulate de departamentele de specialitate din cadrul MECMA, a situat România la export, pe locul 5 în Uniunea Europeană, creşterea fiind de 28% în 2010 faţă de 2009. Datorită programului naţional de export, gestionat de MECMA, şi în anul 2011 România îşi menţine trendul ascendent cu procente lunare de peste 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.

Volumul comerţului cu amănuntul situează, în luna februarie a anului 2011, comparativ cu luna anterioară, România pe locul 7 în UE-21 (pentru care există date disponibile). Creşterea înregistrată a fost de 1,1%, faţă de media europeană de minus 0,1%, precizează MECMA.

În ceea ce priveşte datoria publică, exprimată ca procent din PIB, reprezentanţii Ministerului Economiei afirmă că, datorită politicilor fiscale susţinute şi aplicate de MECMA, în concordanţă cu programul de guvernare, România a înregistrat, faţă de media europeană de 79,1%, o cotă de doar 30,4% din PIB în 2010, situându-se pe locul 4 între cele 27 de state ale Uniunii Europene.