Forul european a răspuns favorabil autorităţilor de la Bucureşti la o aplicaţie depusă în data de 30 septembrie 2011 de către Guvernul României, prin MECMA, în urma căruia România va primi în continuare, pentru sectorul producerii de energie electrică, alocarea gratuită de certificate de emisii pe perioada 2013-2019.

Documentele solicitate de către Comisie au fost elaborate de SC ISPE SA – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, în calitate de consultant al MECMA.

În plus, potrivit sursei citate, CE a aprobat, la sfârşitul săptămânii trecute, alocările gratuite de certificate de emisii de CO2 pentru centralele termoelectrice din România, Bulgaria şi Republica Cehă, după ce în luna mai a.c., oficialii de la Bruxelles au autorizat cererile Ciprului, Estoniei şi Lituaniei. În prezent, sunt în curs de evaluare cererile Ungariei şi Poloniei.

În total, peste 268 de milioane de certificate de emisii vor fi alocate cu titlu gratuit centralelor electrice din aceste şase ţări, în perioada 2013-2019. Acest număr va fi redus anual, astfel încât să ajungă la zero în 2020.

Alocarea temporară, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii reprezintă o derogare importantă de la regula generală prevăzută în legislaţia revizuită în domeniul EU ETS, conform căreia nu se alocă certificate de emisii cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică. Din acest motiv, Parlamentul European şi Consiliul au condiţionat alocarea temporară, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii de respectarea mai multor criterii.

Astfel, alocarea pentru anul 2013 era limitată la maximum 70% din emisiile aferente producţiei naţionale de energie electrică în 2013, corespunzătoare consumului final naţional brut, acest procent urmând să fie redus anual, valoarea certificatelor de emisii alocate cu titlu gratuit trebuie canalizată către realizarea de investiţii în reabilitarea şi modernizarea infrastructurii energetice a ţării în cauză, inclusiv construirea de noi centrale electrice şi diversificarea mixului energetic şi a surselor de aprovizionare, precum şi în tehnologii ecologice.

În temeiul articolului 10c al Directivei revizuite EU ETS adoptate în 2009, zece state membre au beneficiat de posibilitatea de a solicita derogări temporare de la regula potrivit căreia, începând din 2013, toate certificatele de emisii EU ETS vor fi vândute la licitaţie. Dintre aceste state membre, opt au depus cereri pentru alocarea temporară de certificate gratuite de emisii, aplicaţiile însoţitoare fiind evaluate de către CE în conformitate cu normele şi condiţiile prevăzute în Directivă.