Raportul are la bază o evaluare statistică şi un sondaj al liderilor de afaceri cu privire la principalele politici economice. Acesta conţine, de asemenea şi o serie de recomandări pentru elaborarea politicilor de îmbunătăţire a competitivităţii.

Cele şase domenii care s-au aflat în prim-plan în cadrul raportului sunt: indicatori generali ai competitivităţii, administraţia publică, cadrul legislativ şi de reglementare, resursele umane, infrastructura fizică şi politicile financiar – monetare.
Recomandările AmCham pentru elaborarea politicilor de îmbunătăţire a competitivităţii includ, printre altele:

Utilizarea fondurilor UE pentru dezvoltarea infrastructurii, dublată de parteneriatele public-private şi consolidarea competitivităţii companiilor româneşti pe piaţa locală şi internaţională.

Impunerea cerinţei de realizare a analizelor de impact pe care proiectele de noi  politici sau reglementări îl au asupra creşterii sustenabile şi stabilităţii mediului de afaceri.

Dezvoltarea unui plan amplu şi coordonat de îmbunătăţire a infrastructurii României pentru atingerea standardelor Uniunii Europene de calitate şi acoperire;

Dezvoltarea unei strategii energetice clare, investirea în crearea unei infrastructuri de reţele energetice inteligente, coroborate cu maximizarea producerii de energie regenerabilă.

Creşterea transparenţei şi responsabilităţii în administraţia publică şi în utilizarea fondurilor publice.

Creşterea calităţii şi responsabilităţii în furnizarea serviciilor publice, precum şi consolidarea capacităţii administrative, deopotrivă la nivel central şi local.

Îmbunătăţirea structurii şi eficienţei cheltuielilor guvernamentale.

Elaborarea şi aplicarea unui cadru coerent de politici de sprijinire a standardului de viaţă din România şi a creşterii demografice, în contextul fenomenului de îmbătrânire semnalat şi al  impactului acestuia asupra economiei reale şi viabilităţii financiare.

Oferirea de stimulente pentru a menţine în ţară specialiştii de înaltă calificare şi a inversa exodul acestora, dupa modelul experienţei pozitie înregistrată in sectorul IT;

Reformarea profundă a administraţiei fiscale, modernizarea şi simplificarea colectării taxelor, reducerea evaziunii fiscale şi simplificarea procedurilor de conformitate fiscala.

Stimularea investiţilor în domeniile-cheie pentru export şi crearea de pachete de facilităţi pentru investitorii locali sau străini, bazate pe implementarea noilor tehnologii, numărul de locuri de muncă create şi valoarea adăugată capacităţii de export astfel creată.

Recunoaşterea şi dezvoltarea pieţelor de capital drept sursă alternativă importantă de capital pentru clientii publici şi privaţi.

Lansarea evenimentului a avut loc astăzi, în cadrul unui eveniment public la care au participat Preşedintele Traian Băsescu, Ambasadori, membri ai AmCham şi reprezentanţi ai autorităţilor.