Scăderea numărului populaţiei din primele şase luni ale anului 2008 s-a atenuat în luna iulie ca urmare a înregistrării unui spor natural pozitiv.

Faţă de luna iulie 2007, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 1.000 de copii, determinând o creştere a ratei natalităţii de la 11‰ la 11,6‰.

Numărul decedaţilor a fost cu 2.300 persoane mai mic decât în luna iulie 2007, iar rata mortalităţii a scăzut de la 11,6 decedaţi la 1.000 locuitori la 10,4 ‰.

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, rata mortalităţii infantile a scăzut de la 11,1 la 8,4 decedaţi sub 1 an la 1.000 născuţi-vii.

Sporul natural pozitiv din luna iulie 2008 (+2.200 persoane) a înregistrat o creştere faţă de sporul natural negativ de -1.123 persoane din luna iulie 2007; rata sporului natural a fost de +1,2 persoane la 1.000 locuitori  în luna iulie 2008 (-0,6‰ în luna iulie 2007).

Rata nupţialităţii a fost în luna iulie 2008 de 10,1 căsătorii la 1.000 locuitori faţă de 11,4‰ în luna iulie 2007, ca urmare a scăderii cu 2.400 a numarului de căsătorii. Creşterea numărului de divorţuri (cu 785 cazuri) a modificat rata divorţialităţii de la 0,99‰ în luna iulie 2007 la 1,42 divorţuri la 1.000 locuitori în luna iulie 2008.

Sursa: INS