"România are poziţie încă confortabilă în ceea ce priveşte datoria publică – pondere de 34,6% din PIB în termeni SEC95, în iunie 2012, semnificativ sub valoarea de referinţă de 60% din PIB şi una dintre cele mai reduse din UE. Tendinţa ascendentă a acestui indicator s-a temperat, ritmul de creştere a datoriei publice diminuându-se de la 35% în 2010 la 21% în 2011 şi respectiv 9% în primele 6 luni ale anului 2012", scrie în Raport.

BNR precizează că serviciul datoriei publice rămâne la un nivel gestionabil, chiar şi în condiţiile creşterii acestuia în perioada 2013-2014 ca urmare a plăţilor aferente rambursării împrumutului CE-FMI-BM. Pentru limitarea efectelor unei posibile volatilităţi în condiţiile de finanţare, Guvernul şi-a creat o rezervă-tampon necesară îndeplinirii obiectivului de asigurare a acoperirii nevoilor de finanţare bugetară pentru patru luni. Volumul acestei rezerve-tampon a fost majorat, în iunie 2012, cu un miliard euro, prin semnarea unui acord de finanţare în acest sens de tip linie de credit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

"Sectorul bancar autohton a continuat să fie unul dintre finanţatorii principali ai sectorului guvernamental, ponderea acestor expuneri în bilanţul băncilor majorându-se de la 15,7% în decembrie 2010 la 19,3% în iulie 2012, în condiţiile unei evoluţii alerte, însă comparativ mai modestă a creditelor acordate sectorului companiilor nefinanciare. În aceste condiţii, chiar dacă creşterea pe termen scurt a achiziţiilor bancare de datorie suverană reflectă constrângerile existente în cererea de credit, ajustarea treptată a standardelor de creditare, precum şi preocupările instituţiilor de credit pentru ameliorarea profilului de risc şi lichidităţii portofoliilor acestora, trebuie evitat pe termen mediu riscul evicţiunii sectorului privat, convergent cu nevoia de plafonare a datoriei publice la niveluri sustenabile pe termen lung", potrivit Raportului asupra stabilităţii financiare.

O provocare importantă a sectorului public constă în întărirea disciplinei de plată în economie, fiind vizate în special administraţiile locale, menţionează BNR în Raport.

Datoria administraţiilor locale din România a urcat la 14,3 miliarde lei, aproximativ 2% din PIB în iunie 2012, ritmul de creştere reducându-se în primul semestru din 2012 la 4%, faţă de 9% în 2010 şi la sub 8% în anul 2011, fiind în principal formată din împrumuturi pe termen lung, majoritar denominate în lei, aproximativ 60%, în luna iunie 2012. Sectorul bancar românesc are o expunere redusă faţă de administraţia publică locală – 2% din total activ în iulie 2012.
Sursa: Agerpres