Astfel, conform datelor RGA, s-au înregistrat 3.856.000 exploatații agricole, dintre care 3.825.000 (99,0%) sunt exploatații agricole fără personalitate juridică (exploatații agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale/familiale).
Alte 31.000 (0,8%) sunt exploatații agricole cu personalitate juridică, adică regii autonome, societăți/asociații agricole, societăți comerciale cu capital majoritar de stat/privat, institute/stațiuni de cercetare și unități școlare cu profil agricol, consilii locale/primării, alte instituții publice, unități cooperatiste și alte tipuri de unități.

Suprafața agricolă utilizată pe total țară, în anul agricol 2009-2010, a fost de 13.298.000 ha, din care 7.445.000 ha (55,99%) revin exploatațiilor agricole fără personalitate juridică și 5.853.000 ha (44,01%), exploatațiilor agricole cu personalitate juridică.