Fira Mladinescu- reprezentantul legal al firmei SC Nova Gama SRL, din Jud. Maramureş,în calitate de creditoare în cadrul dosarului nr. 1599/93/2014 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov având ca obiect cererea de intrare în insolvență formulată împotriva Rewe România, precizează:” Cererea este nefondată şi vom renunța la judecarea acestei cauze în cel mai scurt timp, societatea SC Nova Gama SRL nemaiavând nicio pretenție de nicio natură de la societatea Rewe România SRL.”

Oliver Eifler, Administrator al SC Rewe România SRL, declară:” Societatea noastră nu are debite față de SC Nova Gama SRL, cererea de intrare în insolvența formulată de către societatea anterior menționată în dosarul nr. 1599/93/2014 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov este nefondată. Pe această cale, asigurăm toți partenerii noştri că nu există motive de îngrijorare cu privire la capacitatea de plată a societății noastre şi nici cu privire la desfăşurarea relațiilor contractuale.”