Pentru dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, Uniunea Europeană va acorda României fonduri nerambursabile de 3,47 miliarde de euro, până în 2013.

Scopul va fi acela de a promova egalitatea de şanse în ceea ce priveşte învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi atractive, care să conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 600.000 de persoane.

Unde depui proiectul şi de unde iei banii?

Pentru toate proiectele care privesc dezvoltarea resurselor umane oficialii de la Bucureşti au desemnat ca autoritate de management Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF). De asemenea, au fost nominalizate şi organismele intermediare care se vor ocupa de gestionarea proiectelor pe fiecare din axele prioritare. Este vorba de:
• Opt Organisme Intermediare Regionale în subordonarea MMSSF (Axa III)
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Axa IV)
• Direcţia Organisme Intermediare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (Axa I)
• Direcţia Generală pentru Învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (Axa II)
• Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (Axa III)
• Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (Axa V)
Fondurile nerambursabile vor fi gestionate de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul MMSSF.

Cum se alocă fondurile pe axele prioritare?

AXA I „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“ – 797 milioane de euro.
AXA II „Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii“ – 911 milioane de euro.
AXA III „Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a companiilor“ – 450 milioane de euro.
AXA IV „Modernizarea serviciului public de ocupare“ – 176 milioane de euro.
AXA V „Promovarea măsurilor active de ocupare“ – 476 milioane de euro.
AXA VI „Promovarea incluziunii sociale“ – 524 milioane de euro.
AXA VII „Asistenţă tehnică“ – 139 milioane de euro.

Ce proiecte se finanţează?

Fondurile nerambursabile europene pentru dezvoltarea resurselor umane vor fi acordate pentru următoarele tipuri de investiţii:
• organizarea de seminarii pentru instruirea angajaţilor în vederea adaptabilităţii la tehnologii avansate;
• pregătirea de campanii de conştientizare cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor şi de programe ce au drept scop transformarea muncii nedeclarate în muncă legală;
• implementarea de programe şi noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum şi pentru demararea unei afaceri;
• dezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale moderne, în special pentru microîntreprinderi şi IMM-uri.

Cine poate obţine fonduri nerambursabile?

• Şcoli, universităţi şi centre de cercetare
• furnizori acreditaţi de formare profesională
• Camere de Comerţ şi Industrie
• Sindicate şi patronate
• IMM

NOTĂ: Data depunerii proiectelor va fi anunţată după aprobarea Programelor Operaţionale de către Comisia Europeană