În 2009, Spania şi-a deschis piaţa muncii pentru lucrătorii români şi bulgari, însă în august 2011 Comisia i-a permis să restricţioneze temporar libera circulaţie a lucrătorilor români pâna la 31 decembrie 2012. Restricţiile temporare impuse liberei circulaţii a muncitorilor români şi bulgari trebuie anulate în toate statele membre începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Decizia Comisiei se bazează pe o clauză specifică de salvgardare din Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, încheiat în 2005. Potrvit acestei clause, statele membre care au ridicat restricţiile impuse lucrătorilor din Bulgaria şi România trebuie să le restabilească ulterior, în cazul unor grave perturbări ale pieţei forţei de muncă din statele respective, sub rezerva acordului din partea Comisiei.
"Începând cu jumătatea anului trecut, atunci când au fost reintroduse restricţiile privind accesul lucrătorilor români la piaţa forţei de muncă, situaţia economică şi cea a pieţei forţei de muncă din Spania s-a înrăutăţit şi mai mult. Am convingerea că libera circulaţie a muncitorilor trebuie promovată şi că restricţiile impuse acesteia nu rezolvă problema ratei ridicate a şomajului", a declarat László Andor, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune.
Spania deţine recordul în ceea ce priveşte atât rata şomajului în general (26,2%, faţă de 22,7% cu un an în urmă), cât şi şomajul în rândul tinerilor (55,9%) (cifre din octombrie 2012). La nivelul UE, rata medie a şomajului este de 10,7%, iar în rândul tinerilor, de 23,4%. Acum, în Spania sunt 913.000 de români, adică 17% din populaţia de origine străină.