Așadar, Curtea de Apel București a anulat luni, 14 decembrie, un articol dintre-o dintr-o Hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Acest articol face referire la interzicerea participării la pelerinaje a persoanelor din alte localități decât cele în care au loc evenimentele religioase.

Mai precis, Curtea de Apel a admis plângerea depusă de Miahela Meaucă și anulează articolul 2 din Hotărârea nr.47/2020 a CNSU.

Ce se arată în minuta Curții de Apel București

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Guvernul României. Respinge acţiunea faţă de acest pârât ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâtei Guvernul României.

Admite acţiunea faţă de pârâtul CNSU. Anulează art.2 din Hotărârea nr.47/2020 a CNSU. Cu recurs în termen de 2 zile de la comunicare. Pronunţată azi 14.12.2020 la Curtea de Apel Bucureşti, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei.”

Trebuie menționat faptul că decizia nu poate produce efecte având în vedere că prevederea apare ți într-o hotărâre de guvern, care nu a fost atacată în instanță. Totuși, decizia Curții de Apel București poate fi relevantă pentru un eventual atac în instanţă împotriva Hotărârii de Guvern care a pus în aplicare recomandarea din Hotărârea Consiliului Național pentru Situații de Urgență.

Ce parte din text a fost anulată de instanță

„Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.”

Reclamanta a spus că are domiciliul în București, dar e născută la Iași și în fiecare an merge cu familia ei din Iași la slujba nașterii Mântuitorului, iar hotărârea CNSU îi încalcă dreptul la libertatea religioasă, iar interzicerea acestui dreptul se poate face doar printr-o lege și nu prin hotărâre administrativă a CNSU.