Această statistică ia în considerare sumele restante în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează raportarea pentru creditele la care se înregistreză întârzieri la plată de cel puţin o zi. Totodată, la calcularea valorii restanțelor sunt luate în considerare numai sumele restante din soldul fiecărui împrumut, iar creditele scoase în afara bilanțurilor de către bănci deoarece nu devenit neperfoprmante nu sunt luate în calcul.
 
Ponderea restanțelor în totalul creditelor în derulare a scăzut de la 7,8% în noimebrie la 7,66% în decembrie. Această diminuare se datorează atât reducerii valorii nominale a restanțelor luate în calcul de această statistică, cât și majorării soldului împrumuturilor în derulare. Acesta a ajuns la 210,85 miliarde de lei la sfârșitul lui decembrie, în creștere cu 0,67% față de luna noiembrie.

Te-ar putea interesa și: