Agenția Națională a Funcționari­lor Publici (ANFP) organizează, în această lună, concursuri ­pentru ocuparea a nu mai puțin  de 185 de posturi pentru funcții publice vacante sau vacante temporar. 78 dintre acestea sunt rezervate pentru directorii din diferite instituții de stat. Situația nu e excepțională deoarece consursuri s-au mai organizat și în celelalte luni ale lui 2010.
De exemplu, în septembrie s-a căutat secretar general pentru Autoritatea Națională pentru Tineret și Sport, iar în noiembrie a plouat cu anunțuri de recrutare. De Brumar s-au făcut angajări la mai multe servicii tehnice zonale ale Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootenie, la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la 15 direcții județene sanitar-veterinare și pentru sigu­ranța alimentelor. Ministerul Finanțelor a recrutat un director general adjunct, iar cel de Interne, un director general.
Luna aceasta, cele mai multe posturi scoase la concurs sunt la agenții județene pentru protecția mediului (AJPM): 34 de directori executivi și 16 de adjuncți.
De ce se reînnoiește aproape întreaga conducere a AJPM? Din informațiile furnizate de Ministerul Mediului, conducerea agenţiilor pentru protecţia mediului este asigurată la acest moment prin promovarea temporară a unor funcţionari din cadrul acestora, cu avizul ANFP şi numiţi prin ordinul ministrului mediului şi pădurilor. De aceea, conducerea agenției, cu acordul ministerului, a solicitat ANFP organizarea concursurilor.
Ordonanța care blochează posturile
Cum s-a ajuns aici? Agenţiile regionale/judeţene pentru protecţia mediului au fost conduse de directori coordonatori, ce aveau calitatea de personal contractual, numiţi de Ministerul Mediului, în baza OUG nr. 37/2009. Acest act normativ a fost abrogat de OUG nr. 105/2009. Însă, ambele acte normative au fost declarate neconstituţionale şi ca urmare s-a revenit la funcţia publică de director executiv al agenţiei regionale/judeţene pentru protecţia mediului. La momentul când s-a revenit la această funcţie, toate posturile au devenit vacante. Salariul mediu net al unui director executiv/director executiv adjunct este de 2.000 de lei. În acest salariu sunt cuprinse şi sporurile pentru indemnizaţia de conducere şi de vechime.
Oportunitatea angajărilor la stat
O situație similară apare la inspectoratele teritoriale de muncă, care pun la bătaie 40 de posturi, câte 20 pentru inspectori-șefi și 20 pentru adjuncți. Conform Ministerului Muncii, în prezent, funcţiile publice de conducere vacante de inspector-şef şi inspector-şef adjunct sunt exercitate cu caracter temporar de funcţionari publici din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă. Salariul mediu net pentru funcţia de inspector-şef este de 1.776 lei, iar pentru cea de inspector-şef adjunct, de 1.655 lei. În salariul net este inclusă indemnizaţia de conducere şi sporul de 25% corespunzător unui funcţionar public cu o vechime în muncă de peste 20 ani.
Se mai caută directori și în cadrul Ministerului Comunicațiilor și la cel al Sănătății, dar și la Secretariatul General al Guvernului. Iar la Autoritatea Națională pentru Tineret și Sport este nevoie de trei șefi de serviciu și de un șef de birou.
În opinia Iuliei Coșpănaru, director adjunct Transparency International România, „e un mare semn de întrebare dacă aceste angajări sunt oportune. Este adevărat că unele posturi au rămas vacante, fie prin restructurare, fie prin ieșirea din sistem a funcționarilor respectivi, iar instituția nu poate funcționa astfel. Însă trebuie o analiză temeinică care să arate că era nevoie să se facă aceste angajări și nu doar că s-a găsit o breșă pentru a aduce alt personal. Pe de altă parte, este posibil să existe procese pe rol și, peste ceva timp, pe aceste posturi scoase la concurs să apară doi angajați: unul repus în funcție de justiție și celălalt, abia recrutat“.
Vom avea un stat care cheltuiește mai puțini bani pentru funcționare și mai mulți bani pentru investiții.
Gheorghe Ialomițeanu, ministrul finanțelor