Lege pentru proprietarii de terenuri extravilane

Numărul vânzărilor de terenuri extravilane este în creștere, iar atât producătorii agricoli, cât și investitorii în agricultură devin din ce în ce mai numeroși.

Dacă ai un teren extravilan și vrei să îl vinzi, iată care sunt condițiile impuse de lege și documentele necesare pe care trebuie să le pregătești pentru potențialii cumpărători.

Ce reguli trebuie respectate la vânzare terenului extravilan?

În comparație cu vânzarea unui teren intravilan sau a unei locuințe în construcție, pentru a vinde un teren extravilan, proprietarul de drept trebuie să întocmească o cerere la primăria din zona administrativă în care se află terenul.

Un teren agricol extravilan este situat în afara localității, uneori chiar între două localități, astfel că este important să fii atent unde anume este înregistrat acesta.

Prin depunerea cererii, proprietarul legal va obține autorizația de a afișa oferta de vânzare pentru a notifica preemptorii.

Preemptorul este individul care are dreptul de preempțiune, conform prevederilor legale, fiind considerat favorit în a achiziționa un bun.

În situația specifică a terenului agricol extravilan, preemptorul trebuie să fie informat despre intenția de vânzare a terenului, astfel încât să poată beneficia de dreptul său de preempțiune.

Dreptul de preempțiune este reglementat de Codul Civil și de Legea nr. 17/2014, care au fost actualizate, completate și modificate pentru a proteja bunuri esențiale care contribuie la creșterea economiei statului. Aceste bunuri includ:

 • terenurile cu potențial agricol semnificativ la nivel național
 • terenurile de interes public, istoric sau cultural
teren
Teren arabil / SURSA FOTO: Dreamstime

Ce acte sunt necesare?

Pe lângă cererea depusă la primăria locală, mai este nevoie de câteva documente, printre care:

 • copie după cartea de identitate (sau orice alt document care să ateste identitatea proprietarului)
 • copie care să ateste proprietatea asupra terenului
 • extras de cadastru și carte funciară (eliberat cu cel puțin 30 de zile înainte de afișarea ofertei de vânzare)
 • copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului (dacă terenul a fost utilizat în scop comercial de o persoană juridică)
 • hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative (dacă terenul este în proprietatea unei societăți)
 • certificat de atestare fiscală (este emis de primărie)

Aici se mai adaugă alte documente doveditoare, dar primăria te va înștiința cu privire la ele.

Administrația locală trebuie să afișeze oferta de vânzare a terenului extravilan într-un maxim de 24 de ore de la primirea cererii. Aceasta trebuie să fie disponibilă public timp de cel puțin 45 de zile lucrătoare.

Teren
Teren

Ce trebuie să ai în vedere când vrei să vinzi un teren extravilan?

În general, atunci când există mai mulți preemptori interesați de achiziționarea terenului extravilan, se organizează un concurs. Acesta trebuie să urmeze niște reguli, precum:

 • Contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat cu titularul dreptului legal de preempțiune în cazul în care acesta participă la concurs împreună cu titularii dreptului convențional de preempțiune.
 • Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat cu titularul dreptului legal de preempțiune selectat de către vânzător, având în vedere mai mulți factori, în cazul în care există mai mulți titulari ai acestui drept.
 • În cazul unui bun imobil, contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat cu titularul dreptului convențional de preempțiune înregistrat în cartea funciară.
 • În situația unui bun mobil, contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat cu titularul dreptului convențional de preempțiune care are înregistrată cea mai veche dată certă.