Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dat amenzi de peste 3,4 milioane de lei în aprilie. Sancțiunile au fost acordate după 13.503 controale realiate în unităţile din industria agroalimentară, pentru neregulile depistate.

ANSVSA a dat amenzi de peste 3,4 milioane de lei

Potrivit autorității, controalele au vizat operatorii din industria alimentară, care îşi desfăşoară activitatea în mai multe domenii.

„Controalele inspectorilor sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală au vizat operatorii din industria alimentară, care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice. În cursul lunii aprilie 2024, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, precum şi cea a Municipiului Bucureşti au efectuat 13.503 controale în unităţile din industria agroalimentară”, a transmis ANSVSA, într-un comunicat.

S-au aplicat 419 sancţiuni contravenţionale

S-au aplicat 419 sancţiuni contravenţionale, ca urmare a neregulilor constatate şi a încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor. Valoarea totală a acestora a fost de 3.412.200 de lei.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate o serie de nereguli. Câteva dintre aceste nereguli sunt următoarele:

  • neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă şi fabricaţie cum ar fi neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa vestiarului şi a grupului sanitar pentru angajaţi, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie, neefectuarea operaţiunilor de DDD în condiţiile legislaţiei specifice domeniului alimentar;
  • neconformităţi privind monitorizarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
  • neconformităţi privind personalul muncitor (neîntocmirea fişelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului);
  • neconformităţi legate de asigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător, produse alimentare cu modificări organoleptice);
  • alte tipuri de neconformităţi de genul desfăşurării de activităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea cerinţelor pentru importul produselor alimentare, transportul alimentelor cu mijloace neînregistrate sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
magazin, sueprmarket, alimente
SURSA FOTO: Dreamstime

S-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator

În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator, conform procedurilor şi instrucţiunilor din Programul de supraveghere şi control.

Potrivit sursei menționate, a fost urmărită conformitatea produselor alimentare, încadrarea calităţii acestora în limitele maxime admise, privind prezenţa de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe interzise în alimente.

S-au prelevat și probe de pe suprafeţe/ustensile de lucru în unităţile de industrie alimentară. Scopul a fost verificarea conformităţii în ceea ce priveşte respectarea criteriilor microbiologice în alimente.