Decizia a fost aprobată în mod unanim de statele membre la reuniunea din noiembrie 2010 a Comisiei UE privind schimbările climatice, în cadrul căreia sunt reprezentate toate statele membre, și a fost adoptată oficial astăzi de Comisia Europeană.
Astfel, din cea de-a treia etapă a Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (2013-2020), sectorul energiei va trebui, de regulă, să își cumpere toate certificatele. Cu toate acestea, până în 2019, zece state membre, printre care și România, pot alege să aloce în mod gratuit un număr limitat de certificate unor centrale electrice, în loc să le vândă. Dacă unul din cele zece state membre dorește să aloce în mod gratuit certificate de emisii unor centrale electrice trebuie să trimită Comisiei o cerere până cel târziu la 30 septembrie 2011.
Comisia Europeană trebuie să evalueze în termen de șase luni orice cerere primită și poate respinge cererea sau o parte din aceasta. Pentru că o astfel de cerere reprezintă o abatere de la regula generală conform căreia, începând cu 2013, sectorul energiei trebuie să își cumpere toate certificatele de emisie, fie la licitație, fie pe piața secundară, Bruxelles-ul trebuie să se asigure că aceste derogări nu subminează obiectivele generale ale Directivei privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și nu sunt incompatibile cu regulile UE privind ajutoarele de stat sau cu regulile privind piața internă.
Certificatele alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică vor fi deduse din numărul de certificate pe care statul membru în cauză le primește pentru a fi scoase la licitație. Astfel, alocarea cu titlu gratuit va reduce veniturile naționale provenite din licitații, dar nu va afecta numărul total de certificate emise și nici alocările sau veniturile din licitații în alte state membre.

Te-ar putea interesa și: