Normele actuale, care prevăd posibilitatea de a călători fără pașaport în 25 de țări europene, permit autorităților naționale să reintroducă, în mod excepțional și temporar, controale la frontiere în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice și a securității interne. Opinia Comisiei Europene este că, întrucât astfel de măsuri au un impact asupra întregului spațiu Schengen, posibilitatea de a reintroduce controale la frontierele interne ar trebui gestionată la nivel european într-un mod transparent, coerent și eficient.
Astfel, în cadrul noului regim, o decizie privind reintroducerea controalelor la frontierele interne în cazul unor evenimente previzibile (cum ar fi un eveniment sportiv important sau o reuniune politică majoră) ar fi luată la nivel european, pe baza unei propuneri din partea Comisiei Europene, susținută de o „majoritate calificată” a experților statelor membre. Motivele în temeiul cărora ar putea fi luată o astfel de decizie vor rămâne aceleași ca în prezent, și anume dacă măsura este necesară în vederea eliminării unei amenințări grave la adresa ordinii publice și a securității interne. Ca regulă generală, ar putea fi autorizate ulterior controale la frontierele desemnate pentru o perioadă de 30 de zile, care poate fi reînnoită.
Statele membre ar putea în continuare să ia măsuri unilaterale de reintroducere a controalelor atunci când se confruntă cu situații de urgență neprevăzute care necesită o acțiune imediată, însă numai pentru o perioadă de maximum 5 zile, după expirarea căreia ar fi adoptată o decizie la nivelul UE de autorizare a oricărei prelungiri.
În cazul unor deficiențe grave în aplicarea normelor Schengen, de exemplu dacă un stat membru nu reușește să protejeze în mod corespunzător o parte a frontierei externe a UE, pot fi adoptate măsuri de sprijin, inclusiv sprijin tehnic și financiar acordat de Comisie, statele membre, FRONTEX sau alte agenții, cum ar fi Europol sau Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO).