Consiliul Uniunii Europene a adoptat Regulamentul Euro 7, reprezentând ultima etapă a procesului decizional. Acesta stabilește norme referitoare la limitele de emisii pentru vehiculele rutiere și durabilitatea bateriilor.

În textul adoptat sunt incluse autoturismele, camionetele și vehiculele grele într-un singur act juridic. Scopul este reducerea continuă a emisiilor de poluanți atmosferici generate de gazele de eșapament și de frâne. De asemenea, noul regulament impune cerințe mai stricte privind durata de viață.

Regulamentul Euro 7 stabilește norme pentru emisiile de gaze de eșapament ale vehiculelor rutiere, precum și pentru alte tipuri de emisii, cum ar fi cele provenite din abraziunea pneurilor și particulele generate în timpul frânării. Acesta aduce și cerințe noi referitoare la durabilitatea bateriilor.

În ceea ce privește autoturismele și camionetele, regulamentul păstrează nivelul actual al limitelor de emisii Euro 6 pentru gazele de eșapament, dar introduce standarde mai stricte pentru particulele solide.

Valori-limită mai stricte

Pentru autobuzele și camioanele grele, regulamentul impune limite mai stricte pentru diverse poluanți, inclusiv pentru protoxidul de azot (N2O), care nu a fost anterior reglementat.

În plus, Euro 7 introduce limite mai stricte pentru emisiile de particule produse în timpul frânării, stabilind valori specifice pentru vehiculele electrice. Noile norme includ, de asemenea, cerințe mai riguroase referitoare la durabilitatea vehiculelor, atât în ceea ce privește kilometrajul, cât și durata de viață, conform comunicatului de presă emis de Consiliul Uniunii Europene.

Actul legislativ a fost adoptat după ce Consiliul a aprobat poziția Parlamentului European. Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după semnarea acestuia de către președintele Parlamentului European și președintele Consiliului. Va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Datele de aplicare a regulamentului vor varia în funcție de tipul de vehicul:

  • 30 de luni pentru noile tipuri de autoturisme și camionete și 42 de luni pentru autoturismele și camionetele noi
  • 48 de luni pentru noile tipuri de autobuze, camioane și remorci și 60 de luni pentru autobuzele, camioanele și remorcile noi
  • 30 de luni pentru noile sisteme, componente sau unități tehnice separate care urmează să fie montate la autoturisme și camionete și 48 de luni pentru cele care urmează să fie montate la autobuze, camioane și remorci.
masini pe motorina si benzina
Mașină; SURSA FOTO: Dreamstime

Se dorește reducerea poluării la zero

Regulamentul Euro 7 reprezintă un element al Strategiei pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, elaborată de Comisie în 2020, și al Planului de acțiune din 2021 pentru reducerea la zero a poluării. A fost prezentat de Comisie la data de 10 noiembrie 2022. Pe 25 septembrie 2023, Consiliul și-a stabilit poziția sau „abordarea generală”. Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord politic provizoriu la data de 18 decembrie 2023.

Regulamentul (UE) 2023/851 privind consolidarea standardelor de performanță pentru emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliu la data de 19 aprilie 2023. Acesta stabilește un obiectiv de reducere de 100% pentru emisiile de CO2, atât pentru autoturisme, cât și pentru camionete, începând cu anul 2035.

„Deși industria se pregătește pentru această schimbare, care presupune faptul că autoturismele și camionetele noi cu motoare cu ardere internă vor fi interzise pe piața internă începând cu 2035, aceste vehicule vor fi încă disponibile. Alte vehicule cu motoare cu ardere internă (camioane, autobuze și alte vehicule grele) vor continua să fie fabricate și după această dată.

Normele Euro 7 vor fi necesare pentru a acoperi emisiile autoturismelor și camionetelor până la acea dată, în timp ce alte norme cuprinse în regulament (privind frânele, pneurile și durata de viață a bateriilor, de exemplu) vor continua să se aplice autoturismelor și camionetelor noi și mai curate după 2035”, se mai arată în comunicatul emis de Consiliul Uniunii Europene.