Agenda consultărilor a cuprins, pe lângă aspectele relaţiilor bilaterale, tematica europeană şi evaluarea evoluţiilor regionale.
În cadrul consultărilor au fost abordate aspecte ale relaţiilor Ucrainei cu UE, inclusiv parafarea Acordului de Asociere şi a Acordului Cuprinzător de Liber Schimb, realizarea Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii ucraineni, precum şi elemente actuale ale problematicii privind securitatea energetică.
Un punct important pe agenda discuţiilor l-a reprezentat problematica minorităţilor naţionale din cele două ţări. Bogdan Aurescu a subliniat necesitatea asigurării la standarde europene a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina. În context, a reiterat propunerea de reluare a activităţii Comisiei Mixte Interguvernamentale în problemele minorităţilor naţionale, creată în baza Tratatului bilateral de bună-vecinătate din 1997.
În ceea ce privește conflictul transnistrean, Bogdan Aurescu a subliniat că partea română susţine realizarea de progrese în soluţionarea problematicii transnistrene cu respectarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale internaţional recunoscute. Partea română a propus continuarea consultărilor privind dosarul transnistrean iniţiate anul trecut la Bucureşti.
În planul raporturilor româno-ucrainene, părţile au convenit să intensifice în perioada următoare agenda bilaterală, să impulsioneze dialogul şi colaborarea sectorială, prin consultări şi întâlniri de lucru la nivel de experţi, inclusiv pentru finalizarea pregătirii pentru semnare a unor documente juridice pe care părţile le consideră necesare. Bogdan Aurescu a menţionat că pentru partea română este prioritară finalizarea Acordului de mic trafic de frontieră, în parametri care să permită aplicarea sa în cele mai bune condiţii.
Discuţiile au relevat, de asemenea, oportunitatea de a consolida dimensiunea economică a relaţiilor bilaterale. Secretarul de stat român a salutat nivelul bun al relaţiilor economice, în 2011 înregistrându-se un volum apreciabil în evoluţia schimburilor comerciale bilaterale, de peste 2,2 miliarde de dolari, cea mai mare valoare din ultimii 20 de ani.
Partea română a subliniat necesitatea soluţionării cât mai rapide a dosarului recuperării investiţiei româneşti de la combinatul Krivoi-Rog. În egală măsură, Bogdan Aurescu a subliniat că trebuie găsite soluţii pentru reglementarea problemei canalului Bâstroe, în deplină conformitate cu standardele internaţionale de mediu.