Din analiza petițiilor înregistrate se constată că aspectul cel mai frecvent reclamat este neplata despăgubirilor solicitate, respectiv recalcularea valorii despăgubirilor, a valorii de răscumpărare pentru asigurările de viață. De asemenea, s-au constatat probleme de comunicare între asigurați/păgubiți și reprezentanții societăților de asigurare.
Repartizarea petițiilor pe clase de asigurare
Din raportul CSA reiese că cea mai mare pondere o dețin petițiile pe segmentul asigurărilor auto obligatorii (RCA și carte verde), cu 63,63 % din total sau 5.421 petiții, numărul acestora fiind în creștere cu peste 41% față de primele nouă luni din 2011.
Pe partea asigurărilor facultative Casco s-au înregistrat 1.800 reclamații, reprezentând 21,13% din total, numărul acestora crescând de peste două ori (cu 115,6%) față de perioada similară din 2011.
Pe segmetul asigurărilor de viață, CSA a primit 208 petiții, reprezentând 2,44% din total, de asemenea în creștere față de anul trecut, cu 18,2%.
Cum s-au rezolvat petițiile
Potrivit CSA, din totalul celor 8.520 de petiții înregistrate în primele nouă luni, până la data de 6 noiembrie 4.974 petiții (53,4% din total) au fost finalizate în favoarea petenților, iar dintre acestea 3.510 au fost finalizate prin plata despăgubirilor solicitate.