Rata şomajului în trimestrul III 2015 a fost de 6,5%, în scădere faţă de trimestrul anterior (6,7%). Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,1 puncte procentuale (7,0% pentru bărbaţi faţă de 5,9% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 0,3 puncte procentuale (6,7% pentru mediul urban, faţă de 6,4% pentru mediul rural). Însă, rata  şomajului  a  atins  nivelul  cel  mai  ridicat  (19,9%) în rândul  tinerilor (15-24 ani).

În trimestrul III 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 67,8%, la o distanţă de 2,2 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

În trimestrul III al anului 2015, populaţia activă a României era de  9.370.000, din care, 8.757.000 persoane erau ocupate şi 613.000 persoane erau şomeri.

În trimestrul III 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,2%, în creştere faţă de trimestrul anterior (1,2 puncte procentuale). Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (71,6%, faţă de 54,6% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente din mediul rural (64,1% faţă de 62,5% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 26,7%.