Numărul total de şomeri înregistraţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în luna noiembrie 2015, este de 434.739 persoane. Din totalul acestora, 101.193 au fost şomeri indemnizaţi şi 333.546 neindemnizaţi. 

În perioada de raportare, rata şomajului masculin a crescut cu 0,01 puncte procentuale faţă de luna precedentă, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 4,52% la 4,51%, precizează ANOFM. 

În funcţie de vârstă, cel mai mare număr de şomeri a continuat să-l înregistreze grupa 40 – 49 de ani (118.423 de persoane), urmată de 30 – 39 de ani (88.125 de persoane), cei mai puţini şomeri fiind înregistraţi în grupa de vârstă 25 – 29 de ani, respectiv 32.976 de persoane. 

Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor consemnaţi în evidenţele Agenţiei (76,33 %), în timp ce şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 18,59% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,09%. 

Rata şomajului a scăzut în 25 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari scăderi înregistrându-se în: Bihor, cu 0,25 pp, Mehedinţi, cu 0,24 pp, Hunedoara, cu 0,21 pp, Giurgiu, cu 0,19 pp, Covasna, cu 0,18 pp, Mureş, cu 0,09 pp, şi Suceava, cu 0,08 pp. Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Teleorman (11,09%), Vaslui (10,74%), Mehedinţi (10,71%), Buzău (9,47%), Galaţi (8,95%), Dolj (8,91%), Olt (7,95%), urmate de judeţele Gorj (7,52%) şi Brăila (7,05%). 

"Nivelul minim al ratei şomajului în luna noiembrie, de 1,26%, s-a înregistrat în judeţul Ilfov", adaugă ANOFM.

AGERPRES