Conform Raportului, la nivel individual, se observă o concentrare importantă în cazul a 4 bănci, care au expuneri mai mari de 20% în acest domeniu de activitate. În document se menţionează existenţa Grupului de lucru pentru diminuarea vulnerabilităţilor provenind din creşterea deficitului balanţei comerciale pe filiera industriei agroalimentare.

Scopul acestui grup de lucru organizat sub egida Comisiei tehnice privind riscul sistemic din cadrul CNSM este de a identifica posibile soluţii pentru reducerea dezechilibrului balanţei comerciale pe filiera comerţului cu produse agroalimentare.

Propunere de recomandare adresată Guvernului

Soluţiile care se au în vedere a fi propuse vor fi în linie cu prevederile Planului naţional de adoptare a monedei euro, unde se menţionează că este necesară „elaborarea unei politici de dezvoltare a ţesutului industrial al României, cu legături pe lanţurile de producţie, pe principii transparente, în scopul recâştigării pieţei interne şi creşterii pe pieţele externe pe baza competitivităţii” (măsură din Secţiunea „Sănătatea financiară a sectorului companii nefinanciare”).

Având în vedere complexitatea tematicii, Raportul precizează că grupul de lucru este format, pe lângă reprezentanţi ai Guvernului şi ai Băncii Naţionale a României, şi din reprezentanţi ai: autorităţilor guvernamentale de resort; instituţiilor de credit care au rol important în creditarea respectivelor domenii de activitate; Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România; principalelor asociaţii din industria alimentară.

Conform mandatului, activitatea grupului de lucru se va finaliza cu o propunere de recomandare adresată Guvernului, pentru implementarea de soluţii în vederea diminuării vulnerabilităţii la adresa stabilităţii financiare pe canalul dezechilibrului balanţei comerciale, respectiv Băncii Naţionale a României, în cazul în care se identifică disfuncţionalităţi structurale ale pieţei creditului care au contribuit la vulnerabilitatea menţionată.

Ședințe la sediul BNR

Potrivit raportului, şedinţele ordinare ale CNSM sunt organizate de cel puţin patru ori pe an, în baza unui calendar convenit.

În cursul anului, la solicitarea oricărui membru al său, Consiliul general se poate întruni în şedinţe extraordinare.

Reuniunea membrilor Consiliului general în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare se face la convocarea preşedintelui CNSM, şedinţele având loc, de regulă, la sediul BNR.

În anul 2019 au avut loc 6 reuniuni ale Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială în datele de 4 februarie, 18 februarie, 6 iunie, 11 septembrie, 10 octombrie şi 16 decembrie.