Profitul înainte de taxe pe 2012 a fost de 1,032 miliarde euro, de asemenea în scădere cu 25% faţă de nivelul înregistrat în 2011, în condiţiile în care venitul net din dobânzi a scăzut cu 5%, iar veniturile nete din comisioane au fost stabile.

“În ciuda condiţiilor dificile, pe fondul unui mediu macroeconomic discret, concentrarea noastră a vizat atingerea indicatorilor de capitalizare stabiliţi de Autoritatea Bancară Europeană, atingând rezultate extrem de decente. Am atins două obiective majore: creşterea clară a capitalului de rang 1 (core tier 1 ratio) şi stabilizarea costurilor noastre, excluzând Polbank”, a declarat Herbert Stepic, CEO al RBI.

Potrivit lui, “în timp ce provizioanele nete pentru creditele cu pierderi pe întreg anul au fost în linie cu aşteptările, în fapt această poziţie a crescut semnificativ în ultimul trimestru şi este printre cele mai puţin mulţumitoare evoluţii de anul trecut”.

Un factor pozitiv înregistrat în trimestrul IV a fost îmbunătăţirea marjei nete de dobândă.

Provizioanele nete pentru creditele cu pierderi s-au situate la 1,009 miliarde euro, cu circa 5% sub nivelul din 2011 (1,064 miliarde euro). Rata creditelor neperformante la finalul lui 2012 a fost 9,8%, cu 1,2 puncte procentuale peste nivelul din urmă cu un an, dar cu 0,2 puncte sub cifra de la finele celui de-al treilea trimestru din 2012.

Volumul creditelor acordate clienţilor a crescut cu 2,2%, până la 83,3 miliarde euro. Depozitele clienţilor su scăzut cu 0,7%, până la 66,3 miliarde euro. Activele totale au scăzut cu 7,4%, până la 136,1 miliarde euro, în special pe fondul măsurilor de reducere a excesului de lichiditate.

Indicatorul privind capitalul de rang 1, per total, s-a întărit semnificativ în 2012, la 10,7%, comparativ cu 9% la finele lui 2011. Cifra include profiturile din 2012 şi exclude dividendele propuse.

Pentru anul fiscal 2012, boardul băncii va propune adunării generale anuale a acţionarilor distribuirea unui dividend de 1,17 euro pe acţiune, faţă de 1,05 euro pe acţiune în 2011.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 5,3%, până lla 3,472 miliarde euro, în vreme ce veniturile nete din comisioane au avansat uşor, cu 1,7%, la 1,516 miliarde euro. Totodată, cheltuielile administrative au crescut cu 4,6%, la 3,264 miliarde euro.