România ar putea înregistra una dintre cele mai mari creșteri economice din UE

Radu Oprea a declarat după şedinţa de Guvern că conform datelor statistice publicate cu o zi în urmă, România se află la același nivel cu Polonia în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, raportat la puterea de cumpărare.

Ministrul a afirmat că România are un grad de convergenţă de 80% faţă de Uniunea Europeană. A adăugat că în momentul aderării, gradul era de 43%, indicând că economia României a înregistrat cea mai rapidă creştere în ultima perioadă.

De asemenea, a menționat că prognozele sunt favorabile pentru România. Potrivit instituțiilor financiare reputabile și publicațiilor de specialitate, România ar putea înregistra una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană în acest an, ba chiar unele publicații sugerează că ar putea fi cea mai mare creștere.

Potrivit lui Radu Oprea, că în luna aprilie producția industrială înregistrează o creștere de 3,8%, în timp ce media europeană a fost negativă cu două procente. Acest lucru sugerează că atât industria prelucrătoare cât și industria în România beneficiază de premise favorabile în acest moment.

Radu Oprea a aprobat proiectul de lege privind legea minelor

Tot vineri, ministrul Economiei a aprobat proiectul de lege referitor la legislația minieră și materialele neenergetice, în conformitate cu un regulament european adoptat de Parlamentul European și Consiliul UE în aprilie 2024, care stabilește un cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și modifică diverse regulamente europene. Această lege în România permite exploatarea materiilor prime critice, cu accent pe utilizarea iazurilor și a haldelor.

Inițiativa a fost susținută de europarlamentari români care au introdus amendamentele necesare. Dacă în iazuri se găsesc materii prime esențiale pentru economia României și a UE, acestea pot fi exploatate cu tehnologii ecologice care să reducă impactul asupra mediului și să rezolve problemele de mediu existente în prezent în România. Proiectul de lege vizează în special iazurile de decantare și haldelor. În acest context, propunerea adoptată va contribui la soluționarea problemelor de mediu fără a genera altele noi.

Au fost aduse precizări cu privire la planurile Companiei Naționale Salrom de a valorifica golurile miniere din saline pentru a realiza investiții în scopuri turistice și medicale. Mai multe puteți citi aici.