Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a validat, azi, lista producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de autoturisme autorizaţi pentru cea de-a doua etapă a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Comitetul Director al AFM a aprobat numai 134 de firme, cu 29 mai puţine decât în prima etapă. Au rămas în program numai producătorii, importatorii de autoturisme şi reprezentanţii autorizaţi care au utilizat cel puţin 80% din suma contractată în prima etapă.

Cu toate acestea, în perioada 1 iunie – 31 august 2009, cât va dura această etapă a programului, sunt disponibile 27.936 autoturisme (7.936 unităţi fiind reportate, n.r.), iar suma alocată de Fondul pentru Mediu este de 106.156.200 de lei.

Pentru întreg anul 2009, pentru programul „Rabla” a fost alocată suma de 228 milioane lei, în vederea scoatereii din uz a 60.000 de autoturisme.

În prima etapă a programului, desfăşurată în perioada 20 martie – 29 mai, au fost scoase din uz 12.064 autoturisme, iar suma distribuită a ajuns la valoarea de 45.843.200 lei.

Condiţiile programului

Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu, condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru a intra în program sunt urmatoarele:

 *  Să se înscrie la un producător/importator/distribuitor validat, pentru achiziţionarea unui autoturism nou
 *  Să predea autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat
 *  Să radieze din evidenţa circulatţei autoturismul uzat
 *  Să achiziţioneze un autoturism nou de la un producător/importator/distribuitor validat

Actele necesare

De asmenea, persoanele fizice înscrise în program trebuie să pună la dispoziţia producătorului/importatorului/distribuitorului validat, în termenul prevăzut, următoarele documente:

 *  Actul de identitate, în copie
 *  Certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în copie legalizată
 *  Certificatul de distrugere al autoturismului uzat, în copie legalizată
 *  Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autoturismului uzat, în original
 *  Certificatul de moştenitor/căsătorie şi declaraţia notarială, în copie legalizată (dacă este cazul)
 *  Nota de acceptare, eliberată anterior de producătorul/importatorul/distribuitorul validat, în original.