Potrivit unui anunț de licitație publicat pe SEAP, Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat București a început procedura pentru achiziția de servicii de curățenie la imobilele SAIFI-2017-2018, contract estimat la 5,206 milioane lei, fără TVA.
Contractul acord-cadru se derulează conform solicitărilor din caietul de sarcini, respectiv pentru o suprafață de 85.411 mp. Durata contractului acord-cadru este de 24  luni începand de la data atribuirii contractului. RA-APPS va organiza licitație deschisă, principalul criteriu de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.
Nu ce va organiza o licitație electronică, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 8 septembrie, termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 septembrie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 9 octombrie.