Perioada de depunere a ofertelor a expirat, azi, 28 noiembrie 2011, la ora 10. Cele trei companii interesate sunt PricewaterhouseCoopers, KPMG şi banca de investiţii Taylor Dejongh.

Comisia internă, numită prin ordin al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, împreună cu consultanţii care acordă serviciile de asistenţă juridică în cadrul acestui proces, respectiv Societatea Civilă de Avocaţi Muşat şi Asociaţii, vor proceda la analizarea documentelor de participare şi a ofertelor depuse, în condiţiile caietului de sarcini pus la dispoziţia tuturor ofertanţilor.

Următoarele etape ale procesului de selectare a Consultantului pentru privatizarea Oltchim, derulat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sunt: analiza documentelor de participare, evaluarea ofertelor tehnice şi financiare depuse şi desemnarea ofertantului câştigător în condiţiile precizate în caietul de sarcini, negocierea contractului de consultanţă cu ofertantul câştigător, semnarea contractului de servicii de consultanţă pentru privatizarea Oltchim.