Executivul a aprobat, miercuri, în şedinţă, Codul de conduită al miniştrilor, potrivit unui anunţ făcut de Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„A fost aprobat memorandumul privind Codul de conduită al miniştrilor. Este practic Codul de conduită aprobat anul trecut, s-au făcut câteva modificări, a fost aprobat astăzi în şedinţa de Guvern”, a explicat Nelu Barbu.

Conform ultimelor informaţii, proiectul de Cod aprobat miercuri stabileşte, între altele, că membrii Guvernului îşi exercită mandatul „în conformitate cu principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, în cadrul democraţiei constituţionale, cu respectarea independenţei justiţiei, pe baza colaborării loiale între autorităţi/ instituţii”.

De asemenea, conduita membrilor Guvernului României trebuie să fie guvernată de următoarele principii: „supremaţia Constituţiei şi a legii; prioritatea interesului public; profesionalismul şi exemplul personal; integritatea morală; transparenţa în exercitarea demnităţii publice”.

O altă prevedere se referă la integritatea în exercitarea demnităţii publice.

„În acest sens, membrilor Cabinetului le este interzis să accepte, direct sau indirect, cadouri sau alte avantaje, patrimoniale sau nepatrimoniale, care ar putea influenţa sau care ar putea să fie percepute ca influenţând exercitarea atribuţiilor ori performanţa îndeplinirii îndatoririlor specifice mandatului. În corelaţie cu aceasta, este stabilită obligaţia de a declara, prin orice mijloc, orice situaţie de natura celor care generează conflict de interese sau incompatibilitate. De asemenea, în considerarea demnităţii publice exercitate, membrilor Guvernului le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale”, se arată în proiectul de memorandum privind aprobarea Codului de conduită.

Sesizările în legătură cu încălcarea Codului de conduită de către membrii Guvernului se aduc la cunoştinţa prim-ministrului, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului. Prim-ministrul pune în discuţia membrilor Cabinetului sesizarea, hotărându-se prin consens asupra celor mai bune căi de soluţionare.

„Abaterile grave de la conduita etică fac obiectul analizei în cadrul Guvernului”, se arată în documentul care a întrat în vigoare odată cu şedinţa de Guvern în care a fost aprobat.