Nr. activ Denumire activ Valoare de pornire la licitație

( fără T.V.A.)

 

ACTIVUL 2 AL SC MOLDOMOBILA SA

 

FOSTA PLATFORMĂ INDUSTRIALA S.C. MOLDOMOBILA S.A. IAŞI

situată în mun. Iaşi, Şoseaua Bucium, nr. 34, lângă Secția de Poliţie 5, Polirom Packaging S.R.L., Carrefour Iaşi Felicia S.A., vizavi de Crescento Print S.A., cu deschidere la str. Bucium de aprox. 75 ml și la str. M. Sturza de aprox. 40 ml, situată la  aprox. 375 m.l. de DN24, pretabil la orice destinație comercială, industrială, rezidențială ce include teren și clădiri industriale și administrative, rețele, utilități și amenajări ale terenului, bunuri mobile, respectiv:

80.689.528,29 lei

 

(respectiv

17.290.119,20 euro)

 

Ø TEREN CURȚI CONSTRUCȚII, INTRAVILAN CU SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 64.000,79 MP;

·     TEREN CURȚI CONSTRUCȚII, INTRAVILAN CE VA FI DEȚINUT ÎN EXCLUSIVITATE CU SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 57.829,35 MP  și

·     TEREN INTRAVILAN, CE VA FI DETINUT IN INDIVIZIUNE (CAI DE ACCES) CU SUPRAFATA TOTALA DE 6.171,44 MP;

Ø CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INDUSTRIALE (producție, depozitare si administrative) CU SUPRAFAȚA CONSTRUIT-DESFĂȘURATĂ TOTALĂ DE 17.461,65 MP;

Ø AMENAJĂRI ALE TERENULUI, REȚELE ȘI INSTALATII ALE CLĂDIRILOR;

Ø BUNURI MOBILE AFERENTE ACTIVULUI

    Descrierea activelor este pur comercială și nesusceptibilă de a crea obligații în sarcina vânzătorului.

Activele imobile au numere cadastrale: 28/5/2(6241/1/5/2), 2098/1/2, de la 2098/3 până la 2098/26, de la 2098/29 până la 2098/33, de la 2098/35 până la 2098/46, 2098/48, de la 2098/94 până la 2098/99, de la 2098/108 până la 2098/122, de la 2098/137 până la 2098/171, de la 2098/184 până la 2098/186, de la 2098/223 până la 2098/224, de la 2098/250 până la 2098/253, de la 2098/276 până la 2098/282.

 

Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componența activelor din publicația de vânzare ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secțiunea Portofoliu – SC Moldomobila SA și prin achiziționarea unui caiet de sarcini.

          Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.02.2020, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi.

 

          LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, PE DATA DE 27.02.2020, ORA 15.00 ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI şi ale regulamentului de vânzare APROBAT ÎN CADRUL ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 26.11.2018 ȘI A STRATEGIEI DE VALORIFICARE aprobatE de adunarea creditorilor din data de 15.11.2019.

 

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, până la data de 26.02.2020, ora 15.00, documentele prevăzute în publicația de vânzare ce poate fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

  • Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.:

fax: 0232-212.231,  tel. 0232-243.864,  0757-544.544, 0755-132.471.