Noi proteste de stradă în Capitală!

Transportatorii protestează miercuri, în Piața Victoriei, din cauza că Fiscul a reîncadrat diurna acestora și a început să se uite pe ultimii 5 ani. Astfel a început să emită decizii de impunere, lucru ce n-ar fi trebuit să se întâmple. Camera Consultanților Fiscali a menționat că este un abuz, funcționarii din Ministerul Finanțelor știu că situația nu este normală, potrivit hotnews.ro.

Scrisoare trimisă către Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor, și Camera Deputaților

În speranța rezolvării problemei, Camera Consultanților Fiscali (CCF) a transmis o scrisoare către Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor, și Camera Deputaților. Documentul este semnat de Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

“Apreciem abuzive acțiunile de control fiscal derulate la societăți importante din România prestatoare de servicii de transport internațional de bunuri, în care s-a apreciat că acești angajați nu ar avea dreptul să primească indemnizații parțial neimpozabile întrucât ei nu își schimbă temporar locul muncii, neavând un loc fix de activitate, în condițiile în care art. 9 din Legea 16/2017 precizează în mod expres ca aceștia beneficiază de indemnizația de delegare prevăzută de art. 44 alin. 2 din Codul muncii”, spune Camera Consultanților Fiscali.

Sumele au fost reclasificate drept venituri de natură salarială

Uniunii Transportatorilor din România a anunțat că și în cadrul controalelor derulate în ultimul an sumele acordate au fost reclasificate drept venituri de natură salarială, subiect al impozitul pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii indiferent de suma zilnică acordată (nu s-a considerat aplicabil plafonul neimpozabil).

Înțelegem totodată că operatorilor economici controlați li s-au impus sarcini fiscale suplimentare de până la nivelul cifrei de afaceri anuale (materialitatea sumelor s-a datorat faptului că perioada controlată a fost de până la 5 ani).

Autoritățile implicate sunt lipsite de transparență și confuze

Așadar, conform CCF, deși în cadrul acțiunilor de control fiscal se fac reîncadrări ale indemnizațiilor, interpretând speculativ și abuziv tocmai legislația muncii, asupra căreia în documente oficiale afirmă că nu ar avea dreptul să se exprime, autoritățile fiscale nu își asumă în mod public o opinie și nu trasează un set de instrucțiuni, ghiduri, principii de bune practici pe care angajatorii români să le poată avea în vedere la stabilirea tratamentului fiscal al indemnizațiilor acordate.

Starea de incertitudine, lipsa de transparență și confuzie în rândul autorităților implicate se menține și este dovedită de ineficacitatea dialogului acestor autorități cu transportatorii organizat în cadrul grupului de lucru comun constituit în acest an, de corespondența formală cu aceste instituții precum și de acțiunile de control cu abordări neunitare la nivel național organizate de ANAF cu această tematică.

Sursa foto: Dreamstime