Potrivit textului proiectului de act normativ, modificarea şi completarea legii privind apărarea împotriva incendiilor se impun în momentul de faţă ca urmare a faptului că au rămas neautorizate un număr mare de obiective atât în sfera privată, cât şi în cea a instituţiilor publice.

De asemenea, prevederile actuale ale legii nu sunt corelate cu cele ale regulamentelor europene, iar unele aspecte care vizează exercitarea autorităţii de stat, prin activităţi de avizare, autorizare sau constatare şi sancţionare a contravenţiilor, necesită o clarificare a textului normativ.

Alte prevederi actuale impun sau conduc la menţinerea unei ‘poveri administrative în mod inutil, aşa cum este obligaţia, nediferenţiată, a instituţiilor publice de a angaja un cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor’.

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al MAI, din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. AGERPRES