‘Prin noul proiect de lege dorim modificarea dispoziţiilor privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sensul raportării cuantumului net al acestuia la cuantumul salariului mediu net la nivel naţional, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Concret, urmărim creşterea salariului minim brut pe ţară la 1.000 lei, în paralel cu reducerea cu 4 puncte procentuale a contribuţiei angajatorilor la bugetul asigurărilor sociale, măsură care ar veni atât în sprijinul angajaţilor, cât şi al bugetului de stat, fără ca situaţia financiară a angajatorilor să aibă de suferit. De asemenea, contractul individual de muncă pe durată determinată nu va mai putea fi încheiat pe o perioadă mai mare de cinci ani, iar neîndeplinirea obiectivelor de performanţă nu va mai putea constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesională’, a afirmat Dumitru Costin.

Acesta a precizat, totodată, că prin intermediul noului Cod al Muncii pensionarii şi şomerii vor putea adera la organizaţiile sindicale constituite potrivit legii, iar criteriile aplicate în cazul concedierilor colective vor suferi modificări.

‘Cu ocazia stabilirii ordinii de prioritate la concediere, nu vor putea fi utilizate criterii ce ţin de îndeplinirea obiectivelor de performanţă de către salariaţi. Concedierile colective sunt dispuse pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, şi astfel nu se justifică stabilirea ordinii de prioritate la concediere în funcţie de motive ce ţin de persoana salariatului. De asemenea, am revizuit şi termenul în care angajatorul are obligaţia de a reangaja salariaţii concediaţi prin concediere colectivă cu prioritate pe posturile reînfiinţate’, a mai spus preşedintele BNS.

Noul proiect de lege prevede şi sporirea numărului de sărbători legale în care nu se lucrează, prin introducerea – ca zi liberă – a Sărbătorii Sfântului Andrei, pe 30 noiembrie.

‘Pentru ca proiectul să poată fi înaintat Parlamentului pentru a fi dezbătut şi adoptat este nevoie de 100.000 de semnături. Campania de strângere de semnături se va încheia în luna aprilie a anului viitor, în teritoriu acţionând deja 276 de reprezentanţi BNS, numărul lor urmând să ajungă la 500 până la sfârşitul acestei luni. Mai multe informaţii despre proiect pot fi obţinute pe site-ul www.sustinecodulmuncii.ro sau la Call Center 031.620.58.59’, a adăugat Dumitru Costin.

Pe lângă modificarea Codului Muncii, pe lista de priorităţi a BNS se mai află încă trei proiecte de lege menite să corecteze erorile din legislaţia muncii şi să completeze setul de instrumente pe care lucrătorii le au la dispoziţie pentru a-şi apăra drepturile.

‘Până la sfârşitul anului vor fi lansate în dezbatere publică şi promovate: proiectul de lege privind negocierile colective, proiectul de lege privind conflictele de muncă şi proiectul de lege privind ratificarea Protocolului Adiţional la Carta Socială Europeană Revizuită’, a mai spus preşedintele BNS.
SURSA: Agerpres