Obiectivul proiectului este crearea, prin intermediul unui parteneriat instituţional cu o organizaţie din Elveţia, a unei entităţi (ROEEA) care va implementa la nivel naţional conceptul de European Energy Award (EEA), în conformitate cu practicile şi procedurile europene, conform unui comunicat al Secretariatului.

ROEEA va desfăşura, printre altele, activităţi de sprijinire a oraşelor din România în gestionarea politicilor în domeniul energiei şi schimbărilor climatice prin utilizarea instrumentelor EEA, facilitare a schimbului internaţional de experienţă cu oraşe europene care implementează în mod activ politici în domeniul energiei, facilitare a parteneriatelor între oraşe din Elveţia şi România vizând domenii precum urbanizare şi energie, şi sprijin în vederea consolidării capacităţii administrative a consultanţilor români şi a administraţiilor oraşelor în materie de dezvoltare energetică sustenabilă.

European Energy Award este un instrument calificat pentru gestionarea şi controlul politicii energetice comunale, ce permite municipalităţilor să identifice punctele forte, punctele slabe şi potenţialul pentru îmbunătăţiri şi să implementeze efectiv măsuri energetice eficiente.

AGERPRES