Peste 30% dintre comunele din judeţ se confruntă cu această problemă de peste 12 ani, din cauza chimizării agriculturii, situaţie ce a făcut ca apa din puţurile forate să nu mai fie potabilă, potrivit informaţiilor furnizate de CUP Dunărea.

Se pare că județul Brăila nnu are apă potabilă în 13 comune din judeţ, respectiv Berteştii de Jos, Ciocile, Dudeşti, Galbenu, Frecăţei, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Stăncuţa, Vădeni (localitatea Vădeni), Vişani (localităţile Câineni Băi, Plăşoiu), Ulmu, Zăvoaia şi în oraşul Însurăţei.

Cele 13 comune nu au apă potabilă “din cauza chimizării agriculturii”, având în vedere că aici există sisteme de alimentare cu apă de adâncime, prin puţuri forate, preluate în operare de către CUP Dunărea Brăila, în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

“Dacă o probă de apă nu înregistrează la toţi indicatorii de calitate analizaţi valori admisibile, conform legislaţiei în vigoare, respectiv Legea 458/2002 cu actualizările şi modificările ulterioare, se consideră că apă nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. În localităţile unde apa nu este potabilă valoarea facturii apei furnizate este diminuată cu 30%, din cauza neîndeplinirii în totalitate a indicatorilor calitativi ai apei distribuite prevăzuţi de legislaţia în vigoare. Pentru monitorizarea acestor indicatori există un plan de monitorizare gestionat de Serviciul Gestionare Producţie şi Consumuri Specifice, prin Compartimentul Laboratoare, din cadrul Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila”, se arată într-un comunicat de presă al CUP Dunărea, citat de agerpres.

Proiectul a fost câștigat în numele primăriilor

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Brăila a fost câştigat de CUP Dunărea, în numele primăriilor din judeţ, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi are o valoare totală de 240 milioane de euro, fiind a doua mare investiţie cu fonduri europene în Brăila după Podul peste Dunăre, în valoare de peste 360 milioane euro.

Scopul proiectului este acela de a creşte nivelul de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Pentru asigurarea apei potabile în cele 13 comune din judeţul Brăila, CUP Dunărea a prevăzut prin acest proiect furnizarea apei prin intermediul aducţiunilor din staţia de tratare Chiscani, respectiv staţia de tratare Gropeni, având ca sursă de apă brută fluviul Dunărea, valoarea estimată pentru aceste lucrări fiind de 74.322.601 euro.

Reprezentanţii CUP Dunărea susţin că, prin acest proiect, “se va duce apă din sursa de suprafaţă Dunăre până în ultimul sat din judeţul Brăila şi se va termina cu puţurile forate, unde apa nu este bună”.

Graficul lucrărilor prevede ca anul acesta să aibă loc licitaţiile, iar în 2021 să înceapă lucrările, acestea urmând să fie finalizate până în 2022.

Potrivit informaţiilor furnizate de CUP Dunărea, oraşul Însurăţei va beneficia de apă potabilă print-o investiţie finanţată din sursele proprii ale operatorului, nefiind eligibil pentru programul POIM.

Proiectul mai prevede şi realizarea de sisteme noi de canalizare în localităţile Lacu Sărat, Şuţeşti, Movila Miresii, Cazasu, Vădeni, Perişoru, Plopu, Mircea Vodă, Filipeşti, Tichileşti, Gropeni, Ulmu, Zăvoaia, Bărăganu, valoarea totală estimată pentru aceste proiecte fiind de 49.907.276 euro.