Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele din mediul rural, inclusiv pentru cele implicate în agricultura de subzistenţă, cu scopul de a favoriza ieşirea din activităţi casnice sau agricole, din automarginalizare, iar proiectul se adresează mai ales femeilor.

Proiectul se derulează prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, iar din totalul bugetului, suma de 2,09 milioane lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă. AIPPIMM îl va implementa pe parcursul a două luni, în parteneriat cu SC CEPECOM SA şi SC Merlin Business Consulting.

În cadrul proiectului se vor desfăşura cursuri de formare profesională cu scopul de a instrui şi informa grupul ţintă. Este vorba despre cursuri pentru meşteşugari, lucrător în alimentaţie, ospătar , bucătar, barman, patiser, cofetar, frizer, cursuri de manichiură-pedichiură, sănătatea şi securitatea în muncă, operare PC, competenţe antreprenoriale pentru dezvoltarea afacerilor în mediul rural.