Pentru clădirile rezidenţiale, în cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabilă a clădirii, determinată tabelar, iar în cazul persoanelor juridice valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, se arată în expunerea de motive a proiectului Codului Fiscal.

Pentru clădirile nerezidenţiale, baza de calcul atât în cazul persoanelor fizice,cât și în cazul persoanelor juridice va fi valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare. În situația în care la adresa clădirii, o persoană fizică are inregistrată o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidențial numai în situația când se deduc cheltuielile cu utilitățile.

      A fost eliminată impozitarea suplimentară a celor care dețin mai multe clădiri, concomitent cu abrogarea prevederilor de majorare a impozitului pentru clădirile utilizate ca locuință a căror suprafață depășește 150 mp. Actuala prevedere avea coordonatele unui sistem de impozitare a averii, iar în lipsa unei baze de date la nivel national a tuturor proprietăților, verificarea corectitudinii declarațiilor era aproape imposibilă. Astfel, s-a asigurat caracterul de impozitare a proprietății a actualul sistem fiscal, mai precizează documentul citat.