Cifra de afaceri a crescut în perioada analizată cu 14,85%, de la 739,32 milioane lei la 849,13 milioane lei, veniturile din exploatare au urcat cu 14,63%, de la 753,67 milioane lei la 863,94 milioane lei, iar cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 9%, de la 468,97 milioane lei la 511,23 milioane lei.

Veniturile totale au crescut de la 766,76 milioane lei la 873,13 milioane lei, iar cheltuielile totale de la 585,28 milioane lei la 514,37 milioane lei.

Cheltuielile de investiţii s-au diminuat de la 86,33 milioane lei la 35,64 milioane lei.

Cantitatea de gaze transportate de Transgaz în primele şase luni din 2014 s-a cifrat la 6,139 miliarde mc, în scădere cu 2% faţă de perioada similară din 2013.

SNTGN Transgaz Mediaş este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale. Numărul acţionarilor Transgaz înregistraţi la SC Depozitarul Central SA la sfârşitul semestrului I 2014 era de 8.247, acesta scăzând cu 3% (249 acţionari) faţă de începutul semestrului, când erau înregistraţi 8.496 acţionari.

Capitalul social al Transgaz la data de 30 iunie 2014 era de 117.738.440 lei şi este împărţit în 11.773.844 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 10 lei. Statul român deţine 58,5% din acţiunile companiei.

Sursa: Agerpres