În primele nouă luni ale anului, SIF Transilvania a realizat venituri totale de 284,976 milioane de lei (plus 49,33% faţă de primele trei trimestre din 2011) şi cheltuieli totale de 56,178 milioane de lei (plus 8,86%).

La 30 septembrie 2012, SIF3 avea de încasat creanţe de 4,641 milioane de lei şi de achitat datorii de 102,442 milioane de lei.

SIF Transilvania este o societate de investiţii financiare de tip închis, autoadministrată, încadrată în categoria "Alte organisme de plasament colectiv, cu o politică de investiţii diversificate".

Capitalul social al SIF 3, în valoare de peste 109,214 milioane lei, este compus din 1.092.143.332 acţiuni comune, nominative, emise la valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune. Acţiunile SIF Transilvania sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, la categoria I, din data de 1 noiembrie 1999.

SIF Transilvania deţine şi administrează un portofoliu investiţional alcătuit în principal din acţiuni deţinute atât în societăţi listate cât şi nelistate.
Sursa: Agerpres