În primul trimestru al anului 2015, societatea a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 1,37 miliarde lei, comparativ cu 1,45 miliarde lei realizată în primul trimestru al anului 2014, rezultând o scădere de 5,78%. Cifra de afaceri realizată din vânzarea gazelor naturale din producţia internă (inclusiv gazele din asocieri şi gaze marfă) a fost mai mare în perioada analizată, comparativ cu trimestrul I 2014, cu 70,566 milioane lei, fiind influenţată pozitiv de creşterea preţului mediu de livrare, în condiţiile diminuării cantităţilor livrate, ca o consecinţă a diminuării cererii de consum.

Cifra de afaceri din vânzarea gazelor proprii aferentă perioadei ianuarie-martie 2015 faţă de cea realizată în aceeaşi perioadă a anului 2014 a fost mai mare cu 68,7 milioane lei. Cantităţile de gaze livrate din import au scăzut în primul trimestru al anului 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, înregistrând o scădere valorică de 96,58%. Reducerea cantităţilor de gaze livrate din import se datorează atât scăderii cererii de consum pe piaţa de gaze naturale, cât şi prevederilor Ordinului ANRE nr.24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată, conform căruia producătorii de gaze naturale nu mai au obligaţia să livreze gaze în amestec intern cu import.

Veniturile din vânzarea de energie electrică au scăzut cu 58,4 milioane lei, ca urmare a reducerii producţiei de energie electrică pe fondul diminuării preţului de vânzare. De asemenea, veniturile din activitatea de înmagazinare s-au redus cu 5,1 milioane lei (cu 3,24%) faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 ca urmare a diminuării cantităţii de gaze naturale injectate în depozite.

Deşi producţia de gaze naturale a înregistrat o diminuare de 1,9% faţă de T1 2014, ea este sensibil egală cu cea realizată în T4 2014, care a fost de 1,436 miliarde mc, confirmându-se astfel procesul de stabilizare a producţiei. Costul mărfurilor vândute, pentru perioada de trei luni încheiată la data de 31 martie 2015, a scăzut cu 89,02%, de la 101,8 milioane lei în trimestrul 1 al anului 2014 la 11,2 milioane lei în 2015, în principal ca urmare a diminuării vânzărilor de gaze naturale achiziţionate din import şi a diminuării cantităţilor de energie electrică achiziţionate şi revândute clienţilor Romgaz.

Pentru trimestrul 1 2015 Romgaz şi-a programat investiţii în valoare de 187,4 milioane lei şi a realizat 215,9 milioane lei, cu circa 15%, respectiv 28 milioane lei, mai mult decât nivelul investiţiilor programate, se arată în raport. Comparativ cu perioada similară a anului 2014, investiţiile realizate în trimestrul 1 2015 sunt mai mari cu 14,7 milioane lei, respectiv cu 7,3%.

Investiţiile în lucrări de explorare geologică pentru descoperirea de noi rezerve au crescut semnificativ, fiind cu 68,6% (59,4 milioane lei) mai mari faţă de trimestrul 1 2014 şi cu 16,4% (20,6 milioane lei) mai mari faţă de nivelul programat.

Investiţiile joacă un rol deosebit în menţinerea declinului producţiei, atât prin descoperirea de noi rezerve cât şi prin îmbunătăţirea gradului de recuperare actual prin reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea facilităţilor existente. (Sursa: Agerpres)