Cifra de afeceri netă s-a situat la aproape 13,1 milioane lei, în creştere cu 47% faţă de prima jumătate a anului trecut, când nivelul acesteia a fost de 8,9 milioane lei.

'Per total, rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2014 reflectă îmbunătăţirea treptată a valorii tranzacţiilor (inclusiv ofertele publice) şi schimbări în structura cheltuielilor operaţionale. Cifra de afaceri a fost de 13,1 milioane lei, în creştere cu 47% faţă de semestrul I din 2013, datorită creşterii notabile a activităţii de tranzacţionare şi ofertelor publice mult mai importante ca valoare executate prin pieţele administrate de BVB. În ceea ce priveşte cheltuielile operaţionale, cheltuielile de marketing şi promovare au avut o pondere importantă, pentru îmbunătăţirea vizibilităţii pieţei locale fiind cheltuită o sumă de 3 ori mai mare în primele 6 luni ale anului', se spune în raport.

Profitul operaţional al primelor şase luni s-a cifrat la 5,88 milioane lei, în creştere cu 130% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce profitul financiar a coborât cu 63% ca urmare a evoluţiei nefavorabile a cursului valutar pentru euro şi dolar, a reducerii la zero a dividendelor încasate de la entităţile afiliate şi a costurilor aferente investiţiilor financiare pe termen lung deţinute (obligaţiuni de stat în lei şi valută).

Profitul net obţinut, de 5,64 milioane lei, reprezintă 57% din suma bugetata pentru întregul an 2014.

În primul semestru din 2014, BVB a plătit acţionarilor săi dividende în valoare de 6,18 milioane lei din profitul anului 2013 şi al anilor precedenţi. Dividendul brut aprobat pentru anul 2013 este de 1,1777 lei/acţiune.

În trimestrul doi din 2014, cifra de afaceri a fost de 8,45 milioane lei, în creştere cu 82% faţă de trimestrul precedent şi cu 75% peste nivelul trimestrului al doilea al anului 2013. Pe lânga intensificarea activităţii de tranzacţionare, oferta publică iniţială /IPO/ Electrica în valoare de 1,56 miliarde lei (cel mai mare IPO din istoria BVB), plasamentul privat pentru acţiunile Romgaz şi oferta de preluare a Biofarm au fost principalele tranzacţii realizate în perioada de raportare.

La un nivel de 45,4 milioane lei/zi, valoarea medie zilnică a tranzacţiilor pe piaţa reglementată de acţiuni (exclusiv ofertele publice) din trimestrul al doilea a fost cu 22% peste nivelul înregistrat în trimestrul precedent şi cu 43% mai ridicată faţă de media anului 2013.

Profitul operaţional a atins un nivel de 4,68 milioane lei, de aproape 4 ori mai ridicat faţă de trimestrul precedent şi cu 148% mai mare faţă de trimestrul al doilea al anului 2013, datorită avansului semnificativ al veniturilor şi a ritmului mai mic de creştere a cheltuielilor operaţionale.

Profitul financiar al trimestrului doi a fost de 0,37 milioane lei, reprezentând în principal venituri din dobânzi. Rezultatul a fost mai redus faţă de perioada similară a anului precedent, când au fost încasate dividende în valoare de 0,36 milioane lei de la entităţile din grup, iar diferenţele de curs valutar rezultate în urma reevaluării investiţiilor financiare în valută nu au avut impact negativ semnificativ.

Profitul net pentru al doilea trimestru al anului 2014 a fost de 4,25 milioane lei, determinat de îmbunătăţirea activităţii operaţionale, şi s-a tradus într-un profit net pe acţiune de 0,55 lei, în creştere cu 208% faţă de trimestrul precedent şi cu 57% faţă de trimestrul al doilea al anului 2013.

SURSA: Agerpres