"Profitul agregat al instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special a fost de 107,4 milioane lei, iar cel al instituţiilor înscrise doar în Registrul general de 193 milioane lei, rezultând un profit total al sistemului de 300,4 milioane lei", informează Banca Centrală.
În 2013, sectorul IFN înregistrase o pierdere de 94,8 milioane lei.

În ceea ce priveşte rata creditelor neperformante a instituţiilor financiare nebancare, aceasta s-a ridicat la 22,3%, anul trecut.

"Activitatea instituţiilor financiare nebancare (IFN) s-a redus în anul 2014, fiind observată o restrângere a soldului, atât în cazul creditelor acordate populaţiei, cât şi în cazul celor acordate companiilor nefinanciare. Portofoliul de credite a continuat tendinţa de ajustare a structurii pe valute observată şi pe parcursul anului anterior, în sensul creşterii ponderii creditelor denominate în moneda naţională. La sfârşitul anului, rata creditelor neperformante a fost de 22,3%, în contextul menţinerii în bilanţ a unui sold relativ constant de credite neperformante", se arată în document.

Faţă de sfârşitul anului 2013, numărul instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general a scăzut de la 173 la 170, această diminuare fiind rezultatul radierii unui număr de 15 instituţii, concomitent cu înscrierea altor 12 instituţii. Radierile s-au realizat preponderent la cerere (13 cazuri) sau din alte cauze prevăzute de lege (2 cazuri).

"Capitalul social al instituţiilor financiare nebancare a scăzut nesemnificativ, cu 0,08% faţă de sfârşitul anului precedent, totalizând 3,051 miliarde lei, la 31 decembrie 2014. Tendinţa descendentă s-a manifestat şi la nivelul activului bilanţier agregat net al instituţiilor financiare nebancare, care s-a situat la 24,020 miliarde lei, în scădere cu 7,3% comparativ cu anul anterior", informează BNR.

Pe parcursul anului 2014, arată BNR, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general şi-au ameliorat profitabilitatea, rezultatul financiar revenind în plaja valorilor pozitive.

SURSA: Agerpres