Cifra de afaceri a companiei a crescut, în perioada ianuarie-septembrie, cu circa 19%, la 240,127 milioane lei, din care 46,792 milioane lei au avut ca sursă vânzarea de produse şi servicii pe piaţa internă, din export provenind echivalentul a 193,335 milioane lei. 

Cheltuielile pentru investiţii efectuate în primele nouă luni ale acestui an au totalizat 13,732 milioane lei, din această sumă 13,191 milioane lei fiind cheltuite pentru achiziţia de echipamente tehnologice, echipamente hardware, echipamente de măsură şi control, instalaţii, mijloace de transport uzinal, 349.000 lei pentru achiziţia de licenţe software şi 192.000 lei pentru dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a producţiei. 

Conform Agerpres, la 30 septembrie 2016, Aerostar avea 2.060 salariaţi, cu 81 mai mulţi faţă de 30 septembrie 2015. Dintre aceştia, 275 de salariaţi sunt puşi la dispoziţie de către Airpro Consult, care acţionează pe piaţă ca agent de muncă temporară. 

Aerostar Bacău este furnizor de sisteme de aviaţie şi sisteme defensive terestre pentru Ministerul Apărării Naţionale şi pentru alţi beneficiari, subfurnizor de piese, aerostructuri, subansamble şi echipamente pentru aviaţia comercială şi aviaţia generală şi furnizor de mentenanţă pentru avioane civile şi de conversie/ modernizare a avioanelor civile. 

Acţionarii companiei sunt Iarom Bucureşti – 71,1881 % din acţiuni, SIF Moldova – 14,8006 % şi alţi acţionari – 14,0112 %.