Veniturile din activitatea curentă a Fondului au totalizat 617,9 milioane lei, faţă de 576,6 milioane lei în 2010.

Valoarea imobilizărilor financiare a scăzut cu 262,6 milioane în 2011. Scăderea s-a datorat în principal ajustărilor pentru pierderea de valoare înregistrate în cursul anului pentru participaţiile listate (în principal pentru OMV Petrom) şi pentru participaţia în Nuclearelectrica (ajustată pentru a lua în considerare contribuţiile statului român incluse în capitalurile proprii ale Nuclearelectica, efectuate în anii anteriori, acordate pentru cumpărarea de apă grea, cu intenţia de a majora capitalul social al societăţii cu respectivele sume, în favoarea statului român).

Scăderea valorii imobilizărilor financiare a fost compensată parţial de achiziţiile de acţiuni listate în România şi Austria. Diminuarea valorii activelor circulante cu 783,2 milioane lei a fost în principal legată de scăderea lichidităţilor datorată achiziţiilor de participaţii în companii listate, finanţării răscumpărărilor de acţiuni proprii şi plăţii dividendelor aferente anului 2010 şi a impozitelor aferente. Lichidităţile au fost însă influenţate pozitiv de dividendele plătite de societăţile din portofoliu în cursul anului.

Datoriile au scăzut cu 27,1 milioane lei, în principal datorită plăţii dividendelor aferente anului 2010 şi impozitelor aferente.

Veniturile din imobilizări financiare (veniturile din dividendele de la societăţile din portofoliul Fondului) au crescut semnificativ în 2011 comparativ cu 2010 (cu 340,1 milioane lei), datorită nivelului mai ridicat al dividendelor distribuite de societăţile din portofoliu (în principal OMV Petrom 201,6 milioane lei, Romgaz 106,0 milioane lei, Hidroelectrica 52,5 milioane lei şi Transgaz 50,8 milioane lei).

Veniturile din dobânzi au avut o valoare semnificativ mai mică în cursul anului 2011 din cauza nivelului mai scăzut al activelor purtătoare de dobândă deţinute în cursul anului 2011, ca urmare a plăţii dividendelor (aferente anilor 2008 şi 2009, efectuată începând cu octombrie 2010 şi aferente anului 2010, efectuată începând cu iunie 2011) şi a achiziţiilor de imobilizări financiare.

Comisioanele şi onorariile pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011 includeau în principal comisionul de 0,1% pe an, plătit către CNVM, calculat în baza VAN a Fondului, în valoare de 15,6 milioane lei, şi onorariile datorate băncilor depozitare, în valoare de 1,6 milioane lei.

Cheltuielile cu deprecierea, provizioanele, pierderile din creanţe şi debitori diverşi sunt legate de Electromecanica Ploieşti SA, deoarece Ministerul Finanţelor Publice nu a transferat către Fond participaţia în această societate. Această categorie de cheltuieli includea ajustarea pentru pierderi de valoare aferentă creanţei privind capitalul nevărsat de către Ministerul Finanţelor Publice. Această creanţă reprezintă diferenţa dintre suma datorată de Minister în urma anulării contribuţiei în valoare de 21,4 milioane lei corespunzătoare participaţiei în Electromecanica Ploieşti (în urma deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a respins irevocabil în luna mai 2011 cererea Fondului de a fi înregistrat ca acţionar al acestei societăţi) şi contribuţiile în numerar şi în acţiuni în valoare totală de 9,7 milioane lei, efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, neconvertite în capital social.

Fondul a înregistrat o ajustare pentru pierderea de valoare pentru întreaga sumă datorată de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la capitalul subscris şi nevărsat. În trimestrul al patrulea al anului 2011, Fondul a primit o contribuţie suplimentară faţă de cele menţionate anterior, respectiv 170.456 acţiuni cu titlu gratuit la Hidroelectrica SA, conform OUG 81/2007, în valoare de 1,7 milioane lei (valoare
nominală).

Acţiunile Fondul Proprietatea se tranzacţionează la Bursa de Valori Bucureşti din 25 ianuarie 2011, la cinci ani de când FP a devenit operaţional ca societate pe acţiuni, în decembrie 2005.

FP deţine participaţii la 83 de companii private şi de stat, o componentă importantă a portofoliului fiind reprezentată de sectoarele electricităţii, petrolului şi gazelor.

Fondul a fost creat ca soluţie pentru despăgubirea foştilor proprietari deposedaţi de regimul comunist cărora nu li se mai pot restitui în natură averile confiscate. Listarea FP la bursă a intrat în linie dreaptă, după ce compania Franklin Templeton a preluat administrarea Fondului, în septembrie 2010.

Marţi, la BVB au fost efectuate tranzacţii cu acţiuni FP în valoare de 17,14 milioane lei. Preţul mediu al unei acţiuni a fost de 0,4695 lei. În ultimele 52 de săptămâni, au avut loc 139.781 tranzacţii cu acţiuni FP, în valoare totală de 5,239 miliarde lei