Dacă înainte, mici producători puteau comercializa produse prin intermediul unui certificate de producător, de luni,4 mai, sunt obligatorii atestatul de producător şi carnetul de comercializare.

 “De luni 4 mai, intervine obligativitate carnetului de comercializare. Acesta reprezintă o protecţie mult mai mare pentru micul producător. Încet, încet vrem să eliminăm intermediarii din piaţă. Existenţa carnetelui va arăta locul de provenienţă al produsului”, a declarat Daniel Constantin, ministrul Agriculturii. Acesta susţine că aceste măsuri nu vin să îngreuneze situaţia producătorilor ci pentru a vedea traseul produsului. “Carnetul ce comercializare este un rând pe o filă, care menţionează de unde pleacă şi unde ajunge produsul. Vrem ca cel care are 5 hectare să vândă marfa crescută pe 5 hectare, nu mai mult.”, a completat ministrul.

Constantin a mai spus că în perioada următoare nu vor fi aplicare sancţiuni, dacă producătorii nu vor avea documentele impuse. Cei care vor verifica producătorii din pieţe sunt inspectorii din cadrul Direcţiilor de Inspecţii din Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale.

Cu scopul declarat al reducerii evaziunii fiscale, actul normativ a introdus noi condiții care trebuie îndeplinite de producătorii agricoli care doresc să comercializeze produse agricole proprii. Pe lângă atestatul de producător, care înlocuiește actualul certificat de producător și se eliberează tot de către primărie, dar după consultarea asociațiilor locale ale agricultorilor, se introduce obligativitatea deținerii unui carnet de comercializare a produselor. Acesta poate fi utilizat de persoana titulară a unui atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii de gradul I, pentru comercializarea produselor agricole obținute în ferma proprie.

Concret, filele din carnetul respectiv sunt completate în trei exemplare, pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate și structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului (persoană fizică sau juridică). Dintre acestea, unul este remis cumpărătorului, unul este păstrat de vânzător, iar ultimul rămâne în carnet, în vederea restituirii acestuia primăriei emitente, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file. Carnetul de comercializare trebuie completat și în cazul transportului de produse agricole, indicând cantitățile și sortimentele transportate. Nerespectarea regulilor privind utilizarea carnetului de comercializare se sancționează cu amendă. Formalismul introdus prin aceste prevederi nu avantajează însă micii producători agricoli. Chiar dacă pot oferi spre vânzare produse de calitate, aceștia comercializează cantități reduse astfel că orice nouă obligație legală riscă să le descurajeze activitatea.