Guvernul României a aprobat, prin HG 86/6 martie 2013, strategia de privatizare a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, prin atragerea unui investitor strategic şi dobândirea de către acesta a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al societăţii, în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital social prin emisiune de noi acţiuni.
Scrisoarea de intenţie privind manifestarea interesului potenţialului investitor pentru obţinerea accesului la datele şi informaţiile privind societatea va trebui să conţină datele de contact şi scurta prezentare a potenţialului investitor, precum şi exprimarea intenţiei de a obţine acces la informaţiile menţionate.
În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, potenţialii investitori care şi-au exprimat interesul în vederea participării la privatizarea CEH vor putea obţine acces la societate pentru a-şi forma o opinie generală asupra situaţiei acesteia, în scopul scurtării perioadei de formare a unei decizii privind achiziţionarea pachetului de acţiuni prin metoda majorării de capital social.

Informaţiile care vor fi puse la dispoziţie de societate vor conţine numai date generale, cu caracter public, iar vizitele vor avea un caracter preponderent tehnic, pentru ca investitorii să poată evalua starea actuală a Societăţii, perspectivele acesteia după privatizare şi un volum de investiţii minim necesar.

'Neexprimarea interesului de către potenţialii investitori nu va afecta posibilitatea acestora de a participa în etapele ulterioare ale procesului de privatizare a societăţii', se menţionează în anunţ. AGERPRES