Conform aceleiași strategii, la punctul ”Finanțarea proiectelor din sectorul energetic prin fonduri europene și alte fonduri naționale existente”, a fost punctată și suma de 313 milioane de euro FEDER și cofinanțare națională. Tot la acest punct, este prevăzută lansarea, cât mai rapid, a programelor operaționale din fonduri structurale europene care vizează sectorul energetic.

Totodată, la capitolul ”Procese legislative”, obiectivele strategice prevăd dezvoltarea mecanismelor de piață concurențială în sectorul energetic și definirea conceptului de ”consumator vulnerabil și consumator protejat”. În acest caz, este importantă stimularea tranzacțiilor cu gaz natural într-o manieră centralizată și transparentă, ca modalitate de a ajuta la dezvoltarea unei piețe funcționale de profil, dar și modificarea legii energie electrice și a gazelor naturale pentru definirea consumatorului protejat.

Și, tot aici, este amintită și ”Strategia Energetică Națională și politicile publice”, pentru energie,  un rol important avându-l elaborarea politicii energetice si inițirea unui dialog consitent cu mediul de afaceri pentru susținerea adecvată a inițiativelor de politică publică în sector. Respectarea prevederilor legislației referitoare la transparența.

În urmă cu o lună, bugetul pentru 2016 al Minsterului Energiei a fost aprobat, în unanimitate şi fără amendamente, de Comisiile reunite de Buget-Finanţe din Parlament, suma fiind de 443,6 milioane de lei.