Ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale din România, contribuabilii în România vor fi scutiți de plata diferențelor de obligații fiscale principale și accesorii ce au fost stabilite de organul fiscal în România printr-o decizie de impunere până la finalul anului 2020, ca rezultat al reîncadrării din categoria  veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, precum și a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii.

Modificări aduse legislației fiscale în România

De asemenea, diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată vor fi restituite contribuabililor în România, la cererea acestora, astfel încât un avocat specializat în drept fiscal în România vă poate îndruma în vederea înțelegerii și interpretării corecte a legislației fiscale din România pentru a beneficia de anularea obligațiilor fiscale, respectiv restituirea acestora.

Anularea obligațiilor fiscale în România se efectuează atât din oficiu de către organul fiscal în România competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscal cat si la cererea contribuabilului în România, care poate apela la serviciile unui avocat specializat în drept fiscal în România pentru a asigura respectarea procedurii legale aprobate prin ordinul președintelui ANAF și încadrarea în termenul de 30 de zile de la data intrării in vigoare a legii.

Ce pot face contribuabilii?

Asistența juridică a constat în oferirea de consultanță juridică cu privire la situația de fapt și prezentarea clientului atât posibilitățile de soluționare cât și procedura aplicabilă în cazul rambursării TVA-ului pentru bunuri achiziționate în România.

Un prim pas în acest sens este redactarea unei notificări către compania de la care a fost achiziționat bunul.

În cazul în care diferendul nu se va putea soluționa pe cale amiabilă, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații va putea acorda reprezentare în fața instanței de judecată competente în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești prin care furnizorul să fie obligat la recuperării valorii TVA în România.

Având în vedere complexitatea legislației fiscale din România, Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul fiscal în România, pentru a beneficia de consultanță juridică specializată, a fi permanent la curent cu orice modificări aduse Codului fiscal român, garantând astfel protecția intereselor clienților și menținerea conformității legale în domeniul fiscal.