Planul de modernizare presupune amenajări pentru descărcarea Casetei în râul Dâmboviţa (numai la precipitații abundente) şi în staţia de epurare Glina, decolmatarea şi eliminarea punctelor de blocaj major din interior. Până acum, s-a efectuat inspecţia Casetei şi a drenurilor aferente acesteia în vederea elaborării studiului privind reducerea infiltraţiilor şi sunt monitorizate nivelurile şi debitele acesteia în cadrul proiectului privind evaluarea infiltraţiilor. Caseta de sub râul Dâmbovița are o lungime de aproximativ 17,5 km în plan și de 43,4 km în desfăşurare, iar capacitatea actuală de preluare a apelor uzate este de sub 50%.
Primele canale au fost construite în Bucureşti în 1828, iar între 1900 și 1950 au fost construite principalele canale colectoare cu diametre mai mari de 150 cm. Conceptul inițial a fost acela de sistem unitar atât pentru apele uzate, cât și cele meteorice, datorită costului redus de exploatare și asigurarea de servicii aferente unei populații sub un milion de locuitori la vremea respectivă. Suprafața de colectare a apelor meteorice nu depășea la acea dată 5000 ha. Astăzi, sistemul unitar de canalizare trebuie să răspundă nevoilor unei populații ce depășește 2 milioane de locuitori, în timp ce suprafața de colectare a apelor meteorice depășește 23.000 ha.
Apa Nova Bucureşti, filiala Veolia Apa, este din noiembrie 2000, pentru o durată de 25 de ani, concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din Bucureşti și are ca principal obiect de activitate gestionarea resurselor de apă, tratarea şi distribuţia apei către consumatori, evacuarea apelor uzate şi a apelor meteorice de pe teritoriul Capitalei